VEFAT İLANI | BAŞSAĞLIĞI İLANI | ANMA İLANI | TAZİYE İLANI | TEŞEKKÜR İLANI

HÜRRİYET GAZETESİ RESMİ İLAN SERVİSİ

Hürriyet Gazetesi İlan Servisi İle Kolayca Gazete İlanınızı Yayınlayalım

444 33 13

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN | HER GÜN

08:00 - 24:00 SAATLERİ ARASI KESİNTİSİZ HİZMET

Vefat İlanı Bedeli Faturası Gider Yazılır mı?

 

Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Niteliğinde Olan Diğer Giderler Gelir Vergisi Kanunu’nun 41. maddesinde sayılmamasına karşın, aşağıda sayılan bazı giderlerin ticari kazancın tespitinde hasılattan indirilmesi mümkün değildir.

 

     Çalınma, kaybolma ve dolandırıcılık nedenleriyle doğan zararlar,

Vadeli çekler için hesaplanan reeskontlar ile mevcut borç senetlerini reeskonta tabi tutmayıp, buna karşın alacak senetlerinin reeskonta tabi tutan kurumların hesapladıkları reeskontlar,

     İşletmede çalışan personelin ölümü durumunda ailesi ve çocuklarına kanuni zorunluluk olmaksızın verilen yardımlar,

     Vefat ilanları karşılığında verilen meblağlar ve çelenk masrafları,

     Uğraş konuları ile ilgili dernek veya birliklere ödenen masrafa katılma payları,

     Bir başka kişi veya kurum adına düzenlenmiş belgelere istinaden yapılan giderler,

     Yasal olarak azami had belirlenmiş giderlerde belirlenen hadleri aşan kısım (azami oranının üzerindeki herhangi bir oranda ayrılan amortismanlar, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/8. maddesinde hüküm altına alınan haddin üstünde ödenen sendika aidatları vb.),

     Kanunen yasaklanmış faaliyetlerin yapılmasından kaynaklanan giderler (Rüşvet, yasa dışı örgütlere yapılan bağış ve yardımlar vb.),

     Maliyet olarak dikkate alınması gereken harcamaların doğrudan gider yazılması,

     Dönemsellik ilkesi gereği cari yıl haricindeki geçmiş veya gelecek yıllara ait giderler,

     Siyasi partilere ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14/6. maddesi kapsamına girmeyen diğer gerçek ve tüzel kişilere yapılan bağışlar,

     Kanunlarda düzenlenen özel haller hariç olmak üzere belgelendirilemeyen giderler,

     Nedeni bulunamayan sayım ve tesellüm noksanları,

     Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmemiş bulunan karşılıklar

GERİ

Türkiye'nin vefat ilanları sitesi HurriyetGazetesiVefat.com her gün pek çok kişiye vefat ilanı hizmeti vermektedir. HurriyetGazetesiVefat.com'a üye olmadan, Türkiye'nin her yerinden tek numara; 444 33 13 ile hızlı ve kolay Vefat İlanı verebilirsiniz. Türkiye'nin en büyük en etkili en çok okunan gazetesi Hürriyet gazetesinde Türkiye baskısı ve bölge baskılarında, vefat ilanı, anma ilanı, teşekkür ilanı, başsağlığı ilanı, mevlüt ilanı vererek mesajınızı milyonlara ulaştırabilirsiniz. Hürriyet İlan Servisi olarak size en uygun planlamayı ve rezervasyonu sağlayarak doğru hedef kitlenize ulaşmanızı sağlıyoruz.

 

Hürriyet Gazetesi reklamları ile ilgili merak ettiğiniz her türlü bilgi ve ilan vermek için Türkiye'nin her yerinden 444 33 13 no'lu telefondan bize ulaşabilirsiniz.